Java 2 – Data Types I: int

Để tạo ra được một ứng dụng Java hữu ích và được nhiều người sử dụng, đòi hỏi bạn phải biết làm việc với nhiều kiểu dữ liệu lưu trữ khác nhau. Đầu tiên ta sẽ đi qua kiểu dữ liệu rất phổ biến: kiểu int. int là viết tắt của từ integer, tức là…

Java 1 – What’s your name?

Java là ngôn ngữ lập trình được thiết kế nhằm tạo ra các ứng dụng an toàn, mạnh mẽ hoạt động được đa nền tảng hệ điều hành, bao gồm Linux, Mac OS X và Windows. Java còn được biết đến như là một ngôn ngữ linh hoạt, có khả năng mở rộng và dễ…