Deploy Windows 10 with the Microsoft Deployment Toolkit => Success!

Đầu tiên là ý tưởng hình thành hồi tháng 2. Sau đó mày mò được 1 tuần thì bỏ cuộc. Tiếp là ăn Tết cổ truyền. Sau đó là chợt nhớ lại rồi mày mò làm. Và sau 1 ngày thứ Bảy - 31-3-2018 - kiên trì ngồi thử đi thử lại, cuối cùng đã... Continue Reading →

Advertisements

Mất một ngày cho việc demo smart contract

Vẫn có những ý kiến xung quanh việc click chuột và gõ terminal, xem cái nào nhanh hơn. Cá nhân tôi không tranh luận vào mấy cái vấn đề mà, một khi dây vào, thì biết chắc sẽ không có đáp án chính xác và đúng nhất. Cái này tùy mỗi người thôi. Cá nhân... Continue Reading →

Một ngày với Solidity

Em cũng mạnh mẽ như cái tên của em vậy, Solidity. Ngồi đọc cả ngày vẫn không nắm bắt được cái gì cả. Smart contract, blockchain, PoW, PoS,... cứ xoay vòng vòng rồi lăn ra ngủ gục!

Các khóa học chuẩn bị cho LPIC-1

Mở đầu Trước đây tôi cũng từng có một lần chia sẻ tài liệu về LPIC. https://minhthuongeh.wordpress.com/2017/08/18/chia-se-tai-lieu-lpi/ Bắt đầu LPIC-1 là gì? Đọc tài liệu tham khảo chính thức của nó tại đây: http://www.lpi.org/our-certifications/lpic-1-overview Để đạt được chứng chỉ này, cần phải làm 2 bài exam là 101 và 102. Nếu không cần thi mà... Continue Reading →

Allow Pings (ICMP Echo Requests) Through Your Windows Firewall

Allow Ping Requests by Using the Command Prompt Enable exception: Run Command Prompt with "Run as administrator" and type into this: ICMPv4 netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow ICMPv6 netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V6 echo request" protocol=icmpv6:8,any dir=in action=allow Disable exception: ICMPv4 netsh... Continue Reading →

Linux 1 – Chapter 1

1. What is Linux? 2. What is GNU? 3. What is GPL? 4. What is the difference between Open and Closed Source? 5. What is the difference between Freeware and Shareware? 6. Who create Linux? 7. Why was Linux created? 8. Why is Linux not Unix? 9. What is POSIX and why is it important... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑