Search

Vo Tinh Thuong

votinhthuong9@gmail.com

Category

Network

Các khóa học chuẩn bị cho LPIC-1

Mở đầu Trước đây tôi cũng từng có một lần chia sẻ tài liệu về LPIC. https://minhthuongeh.wordpress.com/2017/08/18/chia-se-tai-lieu-lpi/ Bắt đầu LPIC-1 là gì? Đọc tài liệu tham khảo chính thức của nó tại đây: http://www.lpi.org/our-certifications/lpic-1-overview Để đạt được chứng chỉ này,... Continue Reading →

Advertisements

Web tải video từ Facebook của tôi phát triển

Hôm trước tôi có phát triển một công cụ tải video từ Facebook, viết bằng ngôn ngữ C# chạy trên nền .NET Framework 4.6.1. Buồn cười là xung quanh tôi toàn những mối quan hệ sao sao thế nào, share... Continue Reading →

Allow Pings (ICMP Echo Requests) Through Your Windows Firewall

Allow Ping Requests by Using the Command Prompt Enable exception: Run Command Prompt with "Run as administrator" and type into this: ICMPv4 netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow ICMPv6 netsh advfirewall firewall... Continue Reading →

Linux 1 – Chapter 1

1. What is Linux? 2. What is GNU? 3. What is GPL? 4. What is the difference between Open and Closed Source? 5. What is the difference between Freeware and Shareware? 6. Who create Linux? 7. Why was Linux created?... Continue Reading →

LPI – Exam 101

1. Which of the following would cause cmd2 to be run independently of cmd1? A. cmd1 ; cmd2 B. cmd1 | cmd2 C. cmd1 >> cmd2 D. cmd1 > cmd2 2. __________ is the default signal number used with the kill command.... Continue Reading →

Create multiple VPCS in GNS3

Trong GNS3 phiên bản 2.0.3 tôi đang sử dụng, có vẻ như không hỗ trợ cùng lúc nhiều VPC  (Virtual PC) trong một sơ đồ cấu hình. Nghĩa là, bạn có thể kéo bao nhiêu VPC vào sơ đồ đều... Continue Reading →

Chia sẻ tài liệu LPI

LPI là viết tắt của Linux Professional Institute. Chia sẻ một số sách tìm được trên mạng, hỗ trợ quá trình học và tìm hiểu Linux. Cuốn 1: Hungry Minds - Linux Professional Institute (LPI) Certification Bible [2001] Cuốn 2: LPIC-1... Continue Reading →

Protected: Shellcoding for Windows Tutorial

There is no excerpt because this is a protected post.

Protected: Viết shellcode để…chèn payload

There is no excerpt because this is a protected post.

WordPress.com.

Up ↑