Web tải video từ Facebook của tôi phát triển

Hôm trước tôi có phát triển một công cụ tải video từ Facebook, viết bằng ngôn ngữ C# chạy trên nền .NET Framework 4.6.1. Buồn cười là xung quanh tôi toàn những mối quan hệ sao sao thế nào, share cho dùng thử mà toàn ờ ờ, vài câu rồi thôi, chẳng thấy mặn nồng…

Reverse string in PHP

Một ứng dụng nhỏ của hàm strrev() trong PHP. Ở bài đầu tiên này, tôi dùng để đọc file text nội dung cần lấy ra, sau đó xuất ra kết quả encrypt và decrypt. Cách này thích hợp cho những đoạn mã hoá dài. https://github.com/votinhthuong/Reverse_String_PHP Còn ở bài này, cũng là đảo chuỗi, nhưng tôi…

Bài thực hành PHP

Bài tập Món ăn: thêm món ăn vào file text và show ra màn hình theo thứ tự loại món. https://github.com/votinhthuong/Food_PHP Trong bài này, tôi đã upload kèm theo thư mục hinh_anh và tap_tin chứa đầy đủ các dữ liệu cần thiết. Muốn code chạy được tốt, bạn nên đặt tất cả chung trong một…