Search

Vo Tinh Thuong

votinhthuong9@gmail.com

Category

Lập trình

Giải thuật ID3- Bài tập (tt)

Vậy ta có tập luật: IF Màu tóc= NâuTHEN Kết quả = Có; IF Màu tóc= Râm THEN Kết quả = Không; IF Màu tóc= Đen AND Dùng kem = Không THEN Kết quả = Có; IF Màu tóc= Đen... Continue Reading →

DEBUG TRÊN THIẾT BỊ ANDROID BẰNG WIFI HOTSPOT

Bật chức năng Wifi Hotspot Bật chức năng WI-FI hotspot trên thiết bị di động sử dụng Android, ở trong bài viết này, thiết bị sử dụng là Nokia X2 (các dòng khác chắc nó cũng nằm ở góc nào... Continue Reading →

Tạo ứng dụng Android đầu tiên

Tạo một project android mới: Bước 1: Trong cửa sổ Welcome to Android Studio  bạn chọn Start a new Android Studio project. Bước 2: Trong màn hình New Project có 2 mục bạn cần điền: Application Name: Tên ứng dụng... Continue Reading →

Xin chào!

Từ bây giờ, mình sẽ mở ra thêm một chuyên mục mới: Android development! Tất cả các bài viết trong đây, đều chú trọng tới tính thực tế, làm là được. Tất cả đều được viết lại sau những kiểm... Continue Reading →

Phương pháp độ đo hỗn loạn – Bài tập

Bài 1:  Dựa vào bảng mô tả, hãy rút ra tập luật.   Vậy ta có tập luật: IF Màu tóc= NâuTHEN Kết quả = Có; IF Màu tóc= Râm THEN Kết quả = Không; IF Màu tóc= Đen AND Dùng... Continue Reading →

Giải thuật ID3 – Bài tập

BÀI 1:  Dựa vào bảng mô tả, hãy rút ra tập luật.   Sau khi xây dựng cây, ta có thể rút ra các luật tương ứng bằng cách duyệt các đường đi trên cây từ nút gốc đến nút lá,... Continue Reading →

Ví dụ về thuật toán Quinlan (Phần 2)

Bài 4: Dựa vào bảng mô tả, hãy rút ra tập luật. Vector đặc trưng cho các thuộc tính: Thuộc tính: Outlook V(outlook = sunny) =(T(sunny,No),T(sunny,Yes))=(3/5,2/5) V(outlook = overcast) =(T(overcast,No),T(overcast,Yes))  =(0/4,4/4) = (0,1) V(outlook =rain) =(T(rain,No),T(rain,Yes))=(2/5,3/5) Thuộc tính: Temp V(Temp... Continue Reading →

Reverse string in PHP

Một ứng dụng nhỏ của hàm strrev() trong PHP. Ở bài đầu tiên này, tôi dùng để đọc file text nội dung cần lấy ra, sau đó xuất ra kết quả encrypt và decrypt. Cách này thích hợp cho những... Continue Reading →

Bài thực hành PHP

Bài tập Món ăn: thêm món ăn vào file text và show ra màn hình theo thứ tự loại món. https://github.com/votinhthuong/Food_PHP Trong bài này, tôi đã upload kèm theo thư mục hinh_anh và tap_tin chứa đầy đủ các dữ liệu... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑