CCNA – Introduction

CCNA là chứng chỉ quản trị hạ tầng mạng do Cisco cung cấp. Thời gian vừa qua tôi may mắn có thời gian đi học nên cũng tích cóp được kha khá kiến thức về nó. Trong thời gian sắp tới, nếu có thời gian rảnh tôi sẽ lần lượt viết ra các loạt bài…