Tên đầy đủ: Võ Tình Thương

Email liên lạc: votinhthuong9@gmail.com

Website riêng: https://votinhthuong.net

Bảng vàng thành tích dữ dội:

  • MOS Word 2010 (4/2015) với tâm thế thi cho biết ai ngờ pass chỉ với 3 ngày ôn luyện.
  • Rớt vòng loại Sinh viên & An toàn thông tin năm 2016.
  • Rớt vòng loại Sinh viên & An toàn thông tin năm 2017.
  • Bỏ tiền học mấy chứng chỉ như PC Essentials, PC TroubleShooting, CEH ở trung tâm nhưng rồi vẫn không làm được trò trống gì.
  • Học khóa hè CCNA ở trung tâm xong cấu hình cái gì cũng không biết. Minh chứng rõ ràng của việc đi học đều đặn vẫn dốt.

Niềm đam mê: Code những phần mềm, tool vớ vẩn để tối ưu các công việc hàng ngày. Cực kỳ say mê hăng máu trong việc làm ra các tool phá hoại. Thích chơi CTF nhưng không giải được bài nào.

Advertisements