Anh hùng xạ điêu 2003

Nghiệp bá nghìn năm trải trăm trận mới giành thắng lợi

tiếng thác gầm như tiếng hát mừng công

giương cung lớn bắn thần điêu bay lượn

cả đất trời như nằm gọn trong ta.

Ánh trăng mờ như dãy núi xa xa,

cao thủ cô đơn phòng không thấy bóng

tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai.

Sống chết bên nhau trên bước đường dài

gặp việc lớn ta sẵn sàng xông pha đón nhận.

Vó ngựa xông pha

Giương cung lớn bắn thần điêu bay lượn

cả đất trời như nằm gọn trong ta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s