Một ngày với Solidity

Em cũng mạnh mẽ như cái tên của em vậy, Solidity. Ngồi đọc cả ngày vẫn không nắm bắt được cái gì cả. Smart contract, blockchain, PoW, PoS,… cứ xoay vòng vòng rồi lăn ra ngủ gục!

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Ngôn ngữ để lập trình Smart Contract trên nền tảng blockchain :”) Hông hiểu gì hết phải hem =))))

    Like

  2. Solidity là cái gì vậy? Giải thích cho hiểu với

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s