Học tiếng Nhật – Katakana bài 1

Sau khi nắm được bảng chữ cái Hiragana xong, chuyển tiếp qua học bảng chữ Katakana. Có công mài sắt có ngày nên kim. Hai năm rưỡi trước tôi từng có ý định học tiếng Nhật, nhưng rồi viết được vài chữ thì nản, cộng với việc học lu bu nên thành ra không sắp xếp được thời gian. Bây giờ thì rảnh nhiều rồi, việc gì không đầu tư cho bản thân.

Chậm mà chắc, 4 chữ đầu tiên:

ア – a

イ – i

ウ – u

エ – e

オ – o

Mỗi ngày một ít, kiến tha lâu cũng đầy tổ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s