Học tiếng Nhật – Hiragana bài 4

Ăn chắc mặc bền. Hôm qua ôm 8 chữ mới cùng một lúc, loạn cả lên.

は – ha

ひ – hi

ふ – fu

へ – he

ほ – ho

Chữ ふ viết tay muốn khùng luôn =))) Nét nhiều mà gặp chữ xấu, như mớ mưa phùn lất phất =))))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s