Giải thuật ID3 – Bài tập

BÀI 1:  Dựa vào bảng mô tả, hãy rút ra tập luật.

Bai_Tap_Quinlan_bai2

 

ID3_BAI1_1PNGID3_BAI1_2ID3_BAI1_3ID3_BAI1_4ID3_BAI1_5

Sau khi xây dựng cây, ta có thể rút ra các luật tương ứng bằng cách duyệt các đường đi trên cây từ nút gốc đến nút lá, mỗi đường đi ứng với một luật:

Vậy ta có tập luật:

IF Quốc tịch = Pháp THEN Nhóm = A;

IF Quốc tịch = Ý THEN Nhóm = B;

IF Quốc tịch = Đức AND Gia cảnh = Độc thân THEN Nhóm = A;

IF Quốc tịch = Đức AND Gia cảnh = Có gia đình THEN Nhóm = B;

 

Từ tập luật ta có thể suy ra:

Người có vóc dáng nhỏ,mang quốc tịch Pháp, có gia đình thì thuộc nhóm A

nguyennhipuka@gmail.com

NGUYỄN THỊ YẾN NHI

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s