Cấu hình RIP trên Cisco Packet Tracer

Video được tôi demo thực hiện cấu hình giao thức RIP trên phần mềm Packet Tracer của Cisco cung cấp. Do mới tìm hiểu và tự mày mò nghiên cứu nên chắc sẽ còn nhiều sai sót, mong nhận được sự góp ý.

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s