Tài liệu cho môn Mạng máy tính

Để có thể học tốt kiến thức của ngành CNTT, không gì hay và bổ ích bằng đọc tài liệu gốc từ nước ngoài. Chỉ có tự bản thân đọc và nghiền ngẫm thì kiến thức sau cùng mới thực sự là của ta được.

Link được chia sẻ ở đây bao gồm 2 cuốn sách đáng đọc nhất cho môn Mạng Máy Tính, đó là:

Computer Networks của Andrew S .Tanenbaum do Nhà Xuất Bản Prentice Hall ấn hành, phiên bản 5 (2011).

Data and Computer Communications của William Stallings do Prentice Hall phát hành, phiên bản 8 (2007).

Bạn có thể vào đây để tải về đọc tham khảo: https://goo.gl/RLoU7J

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: