Alone with myself

Ngày lặp lại ngày, vẫn là những chặng đường dài. Vẫn là cảm giác trống rỗng không định hình được. Thực sự trong anh mệt mỏi vô vàn. Có thể nói, đã mấy tuần rồi anh mới lại thấy được bầu trời hoàng hôn vàng chiều đẹp như vậy. Gần như hôm nào bước ra... Continue Reading →

Advertisements

Web App Hacking: Sensitive Data Exposure – Leakage of Sensitive Data via Referer Header

Password Reset Link Đây là cơ chế tiêu biểu nhất cho việc thực hiện tái tạo lại mật khẩu của người dùng. Cụ thể, với một ứng dụng web có dùng cơ sở dữ liệu người dùng, đôi khi sẽ có tình trạng người dùng quên mật khẩu. Họ sẽ gửi yêu cầu tạo lại... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑