Search

Vo Tinh Thuong

votinhthuong9@gmail.com

Cách tải bộ cài đặt Visual Studio 2017

Với các phiên bản Visual Studio trước đây, Microsoft đều cho phép bạn tải về bộ cài đặt dạng file ISO từ chính trang web của họ. Nhưng kể từ phiên bản Visual Studio 2017, người dùng nếu muốn cài... Continue Reading →

Advertisements

Allow Pings (ICMP Echo Requests) Through Your Windows Firewall

Allow Ping Requests by Using the Command Prompt Enable exception: Run Command Prompt with "Run as administrator" and type into this: ICMPv4 netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow ICMPv6 netsh advfirewall firewall... Continue Reading →

picoCTF 2017 – Master Challenge level 2

Đây là bài tốn gần 2 tuần mới tìm ra cách giải. Nói như thế không có nghĩa là nó khó, mà là... dốt dở quá, không tìm ra hướng giải =)))) Bài này làm trên nền Windows. Đầu tiên,... Continue Reading →

Review trilogy 1Q84

Review kiểu in my opinion về trilogy 1Q84 của Murakami Haruki   1. Tổng chi phí bạn phải bỏ ra để thưởng thức bộ ba cuốn 1Q84 này là 340.000VNĐ. Nếu có thèm thuồng muốn đọc quá, thì nên canh... Continue Reading →

Linux 1 – Chapter 1

1. What is Linux? 2. What is GNU? 3. What is GPL? 4. What is the difference between Open and Closed Source? 5. What is the difference between Freeware and Shareware? 6. Who create Linux? 7. Why was Linux created?... Continue Reading →

LPI – Exam 101

1. Which of the following would cause cmd2 to be run independently of cmd1? A. cmd1 ; cmd2 B. cmd1 | cmd2 C. cmd1 >> cmd2 D. cmd1 > cmd2 2. __________ is the default signal number used with the kill command.... Continue Reading →

Python – The Reverse Cipher

Hôm nay ta sẽ tìm hiểu Python bằng một ví dụ minh họa nho nhỏ về mã hóa dịch ngược. Cụ thể là sau khi nhập vào một câu, nó sẽ đảo thứ tự chữ cái trong câu ban đầu... Continue Reading →

Blind Willow, Sleeping Woman – 3 (end)

I remembered now how that summer she’d written a long poem about the blind willow and explained it all to us. That was the only homework assignment she did that summer. She made up a story based on a dream... Continue Reading →

Blind Willow, Sleeping Woman – 2

A lot of things had happened that spring. A situation developed at work and I ended up quitting my job at a little advertising firm in Tokyo where I’d been working for two years. Around the same time I broke... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑