Search

Vo Tinh Thuong

votinhthuong9@gmail.com

Review trilogy 1Q84

Review kiểu in my opinion về trilogy 1Q84 của Murakami Haruki   1. Tổng chi phí bạn phải bỏ ra để thưởng thức bộ ba cuốn 1Q84 này là 340.000VNĐ. Nếu có thèm thuồng muốn đọc quá, thì nên canh... Continue Reading →

Advertisements

Linux 1 – Chapter 1

1. What is Linux? 2. What is GNU? 3. What is GPL? 4. What is the difference between Open and Closed Source? 5. What is the difference between Freeware and Shareware? 6. Who create Linux? 7. Why was Linux created?... Continue Reading →

LPI – Exam 101

1. Which of the following would cause cmd2 to be run independently of cmd1? A. cmd1 ; cmd2 B. cmd1 | cmd2 C. cmd1 >> cmd2 D. cmd1 > cmd2 2. __________ is the default signal number used with the kill command.... Continue Reading →

Python – The Reverse Cipher

Hôm nay ta sẽ tìm hiểu Python bằng một ví dụ minh họa nho nhỏ về mã hóa dịch ngược. Cụ thể là sau khi nhập vào một câu, nó sẽ đảo thứ tự chữ cái trong câu ban đầu... Continue Reading →

Blind Willow, Sleeping Woman – 3 (end)

I remembered now how that summer she’d written a long poem about the blind willow and explained it all to us. That was the only homework assignment she did that summer. She made up a story based on a dream... Continue Reading →

Blind Willow, Sleeping Woman – 2

A lot of things had happened that spring. A situation developed at work and I ended up quitting my job at a little advertising firm in Tokyo where I’d been working for two years. Around the same time I broke... Continue Reading →

Blind Willow, Sleeping Woman – 1

When I closed my eyes, the scent of the wind wafted up toward me. A May wind, swelling up like a piece of fruit, with a rough outer skin, slimy flesh, dozens of seeds. The flesh split open in midair,... Continue Reading →

Python – Indexing, Negative Indexes, Slicing, Blank Slice Indexes

Bài viết này là một phần rút ra trong cuốn sách Python mà tôi đang đọc. Vì đặc thù là ứng dụng Python vào việc mã hóa - chủ đề chính của cuốn sách - nên việc xử lý chuỗi... Continue Reading →

CCNA – Introduction

CCNA là chứng chỉ quản trị hạ tầng mạng do Cisco cung cấp. Thời gian vừa qua tôi may mắn có thời gian đi học nên cũng tích cóp được kha khá kiến thức về nó. Trong thời gian sắp... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑